به روز شده در تاریخ 1401/01/01
کدشرح کالاسایزتعداد در هر کارتنقیمت واحد فروش (ریال)تعداد
1لوله بر چند منظوره125 میلیمتر1 عدد54,200,000
2لوله بر چند منظوره160 میلیمتر1 عدد60,800,000
3کله لوله بر کامل125 میلیمتر1 عدد22,680,000
4سه پایه لوله بر1 عدد19,470,000
5آپشن پلی اتیلن بر1 عدد9,980,000
6کونیک کن دستی40 الی 160 میلیمتر1 عدد9,780,000
7قیچی تک ضرب16 الی 25 میلیمتر1 عدد0
8مهره پرچ کن3 ، 4 ، 5 ، 6 میلیمتر1 عدد21,300,000
9استاپر 90 درجه63 میلیمتر1 عدد4,200,000
10استاپر 90 درجه75 میلیمتر1 عدد4,800,000
11استاپر 90 درجه90 میلیمتر1 عدد5,800,000
12استاپر 90 درجه110 میلیمتر1 عدد6,400,000
13استاپر 90 درجه125 میلیمتر1 عدد7,600,000
14استاپر 90 درجه160 میلیمتر1 عدد15,000,000
15استاپر 45 درجه63 میلیمتر1 عدد7,100,000
16استاپر 45 درجه75 میلیمتر1 عدد7,600,000
17استاپر 45 درجه90 میلیمتر1 عدد8,300,000
18استاپر 45 درجه110 میلیمتر1 عدد9,500,000
19استاپر 45 درجه125 میلیمتر1 عدد10,300,000
20استاپر 45 درجه160 میلیمتر1 عدد17,700,000
21بست سقفی با روکش پی وی سی40 میلیمتر90 عدد181,000
22بست سقفی با روکش پی وی سی50 میلیمتر70 عدد265,000
23بست سقفی با روکش پی وی سی63 میلیمتر60 عدد340,000
24بست سقفی با روکش پی وی سی75 میلیمتر40 عدد417,000
25بست سقفی با روکش پی وی سی90 میلیمتر35 عدد454,000
26بست سقفی با روکش پی وی سی110 میلیمتر30 عدد532,000
27بست سقفی با روکش پی وی سی125 میلیمتر20 عدد692,000
28بست سقفی با روکش پی وی سی160 میلیمتر10 عدد806,000
29بست دیواری با روکش پی وی سی50 میلیمتر80 عدد259,000
30بست دیواری با روکش پی وی سی63 میلیمتر60 عدد321,000
31بست دیواری با روکش پی وی سی75 میلیمتر40 عدد392,000
32بست دیواری با روکش پی وی سی90 میلیمتر40 عدد440,000
33بست دیواری با روکش پی وی سی110 میلیمتر25 عدد522,000
34بست دیواری با روکش پی وی سی125 میلیمتر20 عدد659,000
35بست دیواری با روکش پی وی سی160 میلیمتر10 عدد773,000
36بست دیواری با روکش پی وی سی200 میلیمتر17 عدد1,647,000
37بست دیواری با روکش پی وی سی250 میلیمتر15 عدد1,865,000
38بست رگلاژی با روکش پی وی سی50 میلیمتر45 عدد290,000
39بست رگلاژی با روکش پی وی سی63 میلیمتر40 عدد354,000
40بست رگلاژی با روکش پی وی سی75 میلیمتر30 عدد432,000
41بست رگلاژی با روکش پی وی سی90 میلیمتر30 عدد465,000
42بست رگلاژی با روکش پی وی سی110 میلیمتر20 عدد548,000
43بست رگلاژی با روکش پی وی سی125 میلیمتر15 عدد705,000
44بست رگلاژی با روکش پی وی سی160 میلیمتر10 عدد833,000
45بست رگلاژی با روکش پی وی سی200 میلیمتر10 عدد1,665,000
46بست رگلاژی با روکش پی وی سی250 میلیمتر10 عدد1,952,000
47بست سقفی با روکش لاستیکی40 میلیمتر100 عدد141,000
48بست سقفی با روکش لاستیکی50 میلیمتر70 عدد171,000
49بست سقفی با روکش لاستیکی63 میلیمتر70 عدد235,000
50بست سقفی با روکش لاستیکی75 میلیمتر40 عدد281,000
51بست سقفی با روکش لاستیکی90 میلیمتر35 عدد311,000
52بست سقفی با روکش لاستیکی110 میلیمتر35 عدد361,000
53بست سقفی با روکش لاستیکی125 میلیمتر20 عدد460,000
54بست سقفی با روکش لاستیکی160 میلیمتر15 عدد532,000
55بست دیواری با روکش لاستیکی40 میلیمتر80 عدد147,000
56بست دیواری با روکش لاستیکی50 میلیمتر70 عدد181,000
57بست دیواری با روکش لاستیکی63 میلیمتر50 عدد249,000
58بست دیواری با روکش لاستیکی75 میلیمتر40 عدد299,000
59بست دیواری با روکش لاستیکی90 میلیمتر40 عدد335,000
60بست دیواری با روکش لاستیکی110 میلیمتر25 عدد381,000
61بست دیواری با روکش لاستیکی125 میلیمتر15 عدد480,000
62بست دیواری با روکش لاستیکی160 میلیمتر10 عدد556,000
63بست دیواری با روکش لاستیکی200 میلیمتر17 عدد1,287,000
64بست دیواری با روکش لاستیکی250 میلیمتر15 عدد1,351,000
65بست رگلاژی با روکش لاستیکی50 میلیمتر45 عدد211,000
66بست رگلاژی با روکش لاستیکی63 میلیمتر40 عدد275,000
67بست رگلاژی با روکش لاستیکی75 میلیمتر30 عدد321,000
68بست رگلاژی با روکش لاستیکی90 میلیمتر30 عدد375,000
69بست رگلاژی با روکش لاستیکی110 میلیمتر20 عدد410,000
70بست رگلاژی با روکش لاستیکی125 میلیمتر15 عدد510,000
71بست رگلاژی با روکش لاستیکی160 میلیمتر10 عدد586,000
72بست دنباله بلند با روکش لاستیکی40 میلیمتر50 عدد147,000
73بست دنباله بلند با روکش لاستیکی50 میلیمتر40 عدد181,000
74بست دنباله بلند با روکش لاستیکی63 میلیمتر40 عدد249,000
75بست دنباله بلند با روکش لاستیکی75 میلیمتر25 عدد299,000
76بست دنباله بلند با روکش لاستیکی90 میلیمتر25 عدد335,000
77بست دنباله بلند با روکش لاستیکی110 میلیمتر20 عدد381,000
78بست دنباله بلند با روکش لاستیکی125 میلیمتر10 عدد490,000
79بست دنباله بلند با روکش لاستیکی160 میلیمتر15 عدد556,000
80بست دنباله بلند با روکش لاستیکی200 میلیمتر18 عدد837,000
81بست دنباله بلند با روکش لاستیکی250 میلیمتر16 عدد966,000