به روز شده در تاریخ 1402/01/01
کدشرح کالاسایزتعداد در هر کارتنقیمت واحد فروش (ریال)تعداد
1لوله بر چند منظوره125 میلیمتر1 عدد74,000,000
2لوله بر چند منظوره160 میلیمتر1 عدد83,100,000
3کله لوله بر کامل125 میلیمتر1 عدد30,960,000
4سه پایه لوله بر1 عدد26,580,000
5آپشن پلی اتیلن بر1 عدد13,630,000
6کونیک کن دستی40 الی 160 میلیمتر1 عدد13,350,000
7قیچی تک ضرب16 الی 25 میلیمتر1 عدد0
8مهره پرچ کن3 ، 4 ، 5 ، 6 میلیمتر1 عدد29,000,000
9استاپر 90 درجه63 میلیمتر1 عدد5,800,000
10استاپر 90 درجه75 میلیمتر1 عدد6,600,000
11استاپر 90 درجه90 میلیمتر1 عدد8,000,000
12استاپر 90 درجه110 میلیمتر1 عدد8,700,000
13استاپر 90 درجه125 میلیمتر1 عدد10,300,000
14استاپر 90 درجه160 میلیمتر1 عدد20,500,000
15استاپر 45 درجه63 میلیمتر1 عدد9,800,000
16استاپر 45 درجه75 میلیمتر1 عدد10,300,000
17استاپر 45 درجه90 میلیمتر1 عدد11,300,000
18استاپر 45 درجه110 میلیمتر1 عدد12,900,000
19استاپر 45 درجه125 میلیمتر1 عدد14,100,000
20استاپر 45 درجه160 میلیمتر1 عدد24,200,000
21بست سقفی با روکش پی وی سی40 میلیمتر90 عدد247,000
22بست سقفی با روکش پی وی سی50 میلیمتر70 عدد362,000
23بست سقفی با روکش پی وی سی63 میلیمتر60 عدد464,000
24بست سقفی با روکش پی وی سی75 میلیمتر40 عدد570,000
25بست سقفی با روکش پی وی سی90 میلیمتر35 عدد620,000
26بست سقفی با روکش پی وی سی110 میلیمتر30 عدد726,000
27بست سقفی با روکش پی وی سی125 میلیمتر20 عدد945,000
28بست سقفی با روکش پی وی سی160 میلیمتر10 عدد1,101,000
29بست دیواری با روکش پی وی سی50 میلیمتر80 عدد353,000
30بست دیواری با روکش پی وی سی63 میلیمتر60 عدد438,000
31بست دیواری با روکش پی وی سی75 میلیمتر40 عدد535,000
32بست دیواری با روکش پی وی سی90 میلیمتر40 عدد600,000
33بست دیواری با روکش پی وی سی110 میلیمتر25 عدد713,000
34بست دیواری با روکش پی وی سی125 میلیمتر20 عدد899,000
35بست دیواری با روکش پی وی سی160 میلیمتر10 عدد1,055,000
36بست دیواری با روکش پی وی سی200 میلیمتر17 عدد2,249,000
37بست دیواری با روکش پی وی سی250 میلیمتر15 عدد2,546,000
38بست رگلاژی با روکش پی وی سی50 میلیمتر45 عدد397,000
39بست رگلاژی با روکش پی وی سی63 میلیمتر40 عدد483,000
40بست رگلاژی با روکش پی وی سی75 میلیمتر30 عدد589,000
41بست رگلاژی با روکش پی وی سی90 میلیمتر30 عدد635,000
42بست رگلاژی با روکش پی وی سی110 میلیمتر20 عدد748,000
43بست رگلاژی با روکش پی وی سی125 میلیمتر15 عدد962,000
44بست رگلاژی با روکش پی وی سی160 میلیمتر10 عدد1,138,000
45بست رگلاژی با روکش پی وی سی200 میلیمتر10 عدد2,273,000
46بست رگلاژی با روکش پی وی سی250 میلیمتر10 عدد2,665,000
47بست سقفی با روکش لاستیکی40 میلیمتر100 عدد192,000
48بست سقفی با روکش لاستیکی50 میلیمتر70 عدد233,000
49بست سقفی با روکش لاستیکی63 میلیمتر70 عدد321,000
50بست سقفی با روکش لاستیکی75 میلیمتر40 عدد384,000
51بست سقفی با روکش لاستیکی90 میلیمتر35 عدد425,000
52بست سقفی با روکش لاستیکی110 میلیمتر35 عدد493,000
53بست سقفی با روکش لاستیکی125 میلیمتر20 عدد628,000
54بست سقفی با روکش لاستیکی160 میلیمتر15 عدد726,000
55بست دیواری با روکش لاستیکی40 میلیمتر80 عدد200,000
56بست دیواری با روکش لاستیکی50 میلیمتر70 عدد247,000
57بست دیواری با روکش لاستیکی63 میلیمتر50 عدد340,000
58بست دیواری با روکش لاستیکی75 میلیمتر40 عدد408,000
59بست دیواری با روکش لاستیکی90 میلیمتر40 عدد458,000
60بست دیواری با روکش لاستیکی110 میلیمتر25 عدد521,000
61بست دیواری با روکش لاستیکی125 میلیمتر15 عدد655,000
62بست دیواری با روکش لاستیکی160 میلیمتر10 عدد759,000
63بست دیواری با روکش لاستیکی200 میلیمتر17 عدد1,757,000
64بست دیواری با روکش لاستیکی250 میلیمتر15 عدد1,845,000
65بست رگلاژی با روکش لاستیکی50 میلیمتر45 عدد288,000
66بست رگلاژی با روکش لاستیکی63 میلیمتر40 عدد376,000
67بست رگلاژی با روکش لاستیکی75 میلیمتر30 عدد439,000
68بست رگلاژی با روکش لاستیکی90 میلیمتر30 عدد513,000
69بست رگلاژی با روکش لاستیکی110 میلیمتر20 عدد559,000
70بست رگلاژی با روکش لاستیکی125 میلیمتر15 عدد696,000
71بست رگلاژی با روکش لاستیکی160 میلیمتر10 عدد800,000
72بست دنباله بلند با روکش لاستیکی40 میلیمتر50 عدد200,000
73بست دنباله بلند با روکش لاستیکی50 میلیمتر40 عدد247,000
74بست دنباله بلند با روکش لاستیکی63 میلیمتر40 عدد340,000
75بست دنباله بلند با روکش لاستیکی75 میلیمتر25 عدد408,000
76بست دنباله بلند با روکش لاستیکی90 میلیمتر25 عدد458,000
77بست دنباله بلند با روکش لاستیکی110 میلیمتر20 عدد521,000
78بست دنباله بلند با روکش لاستیکی125 میلیمتر10 عدد669,000
79بست دنباله بلند با روکش لاستیکی160 میلیمتر15 عدد759,000
80بست دنباله بلند با روکش لاستیکی200 میلیمتر18 عدد1,143,000
81بست دنباله بلند با روکش لاستیکی250 میلیمتر16 عدد1,318,000